Dechrau'r gwaith o ddymchwel Coliseum Porthmadog

Cyhoeddwyd

Mae'r gwaith o ddymchwel hen sinema'r Coliseum ym Mhorthmadog wedi dechrau.

Fe bleidleisiodd pwyllgor cynllunio Cyngor Gwynedd o blaid dymchwel yr hen sinema ym mis Medi 2015.

Er gwaetha'r ffaith bod 300 o wrthwynebiadau wedi dod i law'r cyngor ar y pryd, fe wnaeth y pwyllgor gymeradwyo'r cais.

Fe wnaeth y sinema gau yn 2011 ar ôl 80 mlynedd o ddangos ffilmiau a bu nifer yn ymgyrchu i'w hail-agor am flynyddoedd.

Dywedodd y cyngor ym mis Medi fod yr adeilad art deco, gafodd ei adeiladu yn 1931, wedi'i werthu i ddatblygwr ond ei bod yn dal i fod yn ansicr beth fydd yn digwydd i'r safle.