Beirniadu rheolaeth y llywodraeth o gronfa gwerth £50m

Cyhoeddwyd

Mae archwilwyr wedi beirniadu Llywodraeth Cymru am y ffordd y cafodd cronfa fuddsoddi wyddonol gwerth £50m ei rheoli.

Cafodd Cronfa Gwyddorau Dynol Cymru ei sefydlu yn 2012 i geisio denu mwy o gwmnïau meddygol a fferyllol i Gymru.

Yn ôl Swyddfa Archwilio Cymru, dylai gweinidogion fod wedi mynd i'r afael â gwrthdaro buddiannau yn "fwy cadarn".

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru y byddan nhw'n ystyried yr adroddiad ac yn ymateb cyn hir.

Credir bod y gronfa wedi creu mwy 'na 150 o swyddi yng Nghymru, ond mae archwilwyr wedi beirniadu Llywodraeth Cymru a'i gangen fuddsoddi, Cyllid Cymru.

Fe wnaeth yr adroddiad nodi hefyd bod y penderfyniad i apwyntio rheolwr i'r gronfa wedi'i "dogfennu'n wael".

Dywedodd y prif archwilydd, Huw Vaughan Thomas: "Mae'r adroddiad yn cydnabod amryw o wendidau yn y ffordd y gwnaeth Llywodraeth Cymru a Chyllid Cymru sefydlu'r gronfa a'u bod wedi bod yn ddiofal yn ei weithredoedd ar y dechrau."

'Damniol'

Dywedodd yr AC Ceidwadol Darren Millar: "Unwaith eto mae archwilydd cyffredinol Cymru wedi cyhoeddi adroddiad sy'n dangos y diffyg trefnu gan Lywodraeth Cymru a Chyllid Cymru i reoli llawer o arian cyhoeddus."

Ychwanegodd AC Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth bod y gronfa yn "syniad cryf" gafodd ei "reoli'n wael".

"Mae methiannau amlwg yn y ffordd y cafodd y gronfa ei sefydlu a'i rhedeg," meddai.

Dywedodd AC y Democratiaid Rhyddfrydol, Aled Roberts: "Mae'n eithaf damniol a bod yn onest.

"Rhaid gofyn cwestiynau difrifol am waith mewnol y llywodraeth Lafur yng Nghymru."