Cash
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Mewn Munud: Deall economi Cymru

26 Chwefror 2016 Diweddarwyd 13:00 GMT

Rydyn ni'n clywed yn aml am gyflwr yr economi yng Nghymru, ond sut mae hynny'n effeithio ar ein bywydau?

Yn 2015/16, bron i £1.1bn yw cyllideb Llywodraeth Cymru i'w wario ar yr economi, gwyddoniaeth a thrafnidiaeth.

Fel rhan o gyfres Deall Cymru, mae Gohebydd BBC Cymru, Ellis Roberts yn esbonio pa ffordd mae siapio economi Cymru ers datganoli.