Cynulliad i fod yn 'gadarnle cyntaf' UKIP fis Mai

Cyhoeddwyd

Mae UKIP yn dweud eu bod yn paratoi ar gyfer eu "cadarnle cyntaf o wleidyddion etholedig" yn y Deyrnas Unedig yn etholiadau'r Cynulliad.

Mae'r blaid yn ymgynnull ar gyfer eu cynhadledd wanwyn yn Llandudno, gyda chwe prif bolisi ar gyfer mis Mai ar yr agenda.

Ond gydag ychydig dros ddeufis i fynd nes yr etholiad, mae'r blaid eto i ddewis eu holl ymgeiswyr.

Mae gan aelodau UKIP hyd nes wythnos i ddydd Gwener i bleidleisio am eu hymgeiswyr rhanbarthol.

Dydd Iau, fe ymddiswyddodd cyn drefnydd rhyngwladol y blaid, John Atkinson, gan ddweud bod y dadlau mewnol yn tynnu'r sylw o ymgyrch refferendwm yr Undeb Ewropeaidd.

Bydd arweinydd UKIP, Nigel Farage, ac arweinydd y blaid yng Nghymru, Nathan Gill, yn annerch y gynhadledd ddydd Sadwrn.

Prif bolisïau UKIP ar gyfer etholiad y Cynulliad yw:

  • Ethol byrddau iechyd lleol a hanneru nifer rheolwr y GIG sydd ar gyflog chwe-ffigwr
  • Ailgyflwyno ysgolion gramadeg gan sefydlu "colegau prifysgol technegol' i bobl ifanc rhwng 14-19
  • Gwrthwynebu pwerau dros dreth incwm i'r Cynulliad heb refferendwm
  • Datganoli pwerau datblygu economaidd i awdurdodau lleol
  • Diddymu tollau Pontydd Hafren

Dadansoddiad Vaughan Roderick, Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru

Penderfynodd UKIP gynnal eu cynhadledd wanwyn yng Nghymru er mwyn lansio, a rhoi hwb i'w hymgyrch yn etholiad y Cynulliad - etholiad lle ddisgwylir i'r blaid sicrhau troedle ym Mae Caerdydd.

Am ryw reswm, yn ddieithriad bron, mae pethau'n tueddu o fynd o chwith i UKIP ac mae'r cyfnod cyn y gynhadledd wedi bod yn frith o raniadau mewnol ynghylch dewis ymgeiswyr a diswyddiadau o'r blaid.

Mae'n embaras a dweud y lleiaf nad yw'r blaid eto wedi dewis ei hymgeiswyr Cynulliad - a hynny wrth i'r cynrychiolwyr ymgasglu er mwyn eu canmol a'u cefnogi!

Serch hynny, mae cyhoeddi dyddiad y refferendwm Ewropeaidd yn sicrhau y bydd hon yn gynhadledd gyffrous a bywiog gyda'r blaid yn ceisio dyrchafu'r yr ymgyrch 'gadael' a'i rhan hi ynddo.