Cameron: 'Methu sicrhau' arian Ewropeaidd

Cyhoeddwyd

Nid oes modd sicrhau y byddai Llywodraeth y DU yn llenwi'r bwlch yng nghyllideb Cymru sy'n dod gan yr Undeb Ewropeaidd pe bai Prydain yn gadael, yn ôl y Prif Weinidog David Cameron.

Yn siarad ar raglen Wales Today, dywedodd: "Dwi'n meddwl na allwn ni fod yn sicr am hynny. Rydyn ni'n gwybod, rhwng 2014 a 2020, bod y gyllideb Ewropeaidd yn £1.8bn i Gymru, arian sy'n hollbwysig ar gyfer datblygiad economaidd a chynlluniau pwysig."

Dywedodd Leave.EU wrth BBC Cymru: "Ein cyfraniad net i gyllideb yr UE yw tua £9-12bn. Felly does dim math beth a chymorth yr UE yn y wlad yma - mae'r Prif Weinidog yn ceisio ein llwgrwobrwyo gyda'n harian ein hunain."

Yn gynharach yn y dydd ar ymweliad â ffatri GE Aviation yn Nantgarw, dywedodd Mr Cameron y byddai gadael yr undeb yn peryglu 100,000 o swyddi yng Nghymru.

Dywedodd fod cwmnïau o wledydd tramor wedi ymsefydlu yng Nghymru oherwydd bod y DU yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd.

Ond dywedodd pennaeth mudiad Leave.EU Liz Bilney mai'r prif fygythiad i swyddi oedd aros yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd, a bod hynny i'w weld yn glir wrth edrych ar dranc y diwydiant dur.

Llais cryf

Dywedodd Mr Cameron fod gan Brydain lais cryf o fewn yr Undeb Ewropeaidd.

"Fe allwn wneud yn siŵr ein bod yn arwyddo cytundebu masnachol gyda gwledydd led led y byd. Byddai unrhyw opsiwn arall heblaw aros yn waeth," meddai.

Ychwanegodd fod cwmnïau o dramor yn dod i Gymru "am sawl rheswm gwahanol, ond maen nhw hefyd yn dod oherwydd ein bod yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd".

Ond roedd Ms Bilney yn anghytuno gan ddweud fod y prif weinidog yn codi hen fwganod.

"Mae'r gwir fygythiad i swyddi yn dod drwy aros yn yr Undeb Ewropeaidd, lle mae polisïau ynni a masnach wedi tanseilio'r diwydiant dur, a lle mae rheolau newydd ar Dreth ar Werth nawr yn dinistrio'r sector ddigidol," meddai.

Yn gynharach yn yr wythnos, dywedodd arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies, y byddai'n pleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd yn y refferendwm.

Ar Wales Today, dywedodd Mr Cameron: "Mae hi wastad yn siomedig pan nad oes rhywun yn cefnogi eich safbwynt."

Ychwanegodd: "Ond edrychwch dros Gymru, edrychwch ar bob plaid, mae 34 o 40 o Aelodau Seneddol yng Nghymru eisiau i Brydain aros yn Ewrop.

"Mae gan bawb bleidlais, nid yw hyn am wleidyddion ar ddiwedd y dydd, mae am bobl Cymru, pobl y Deyrnas Unedig."

Wrth drafod mewnforio dur rhad o China dywedodd Mr Cameron fod Llywodraeth y DU wedi bod yn pleidleisio gyda gwledydd Ewropeaidd eraill o blaid codi trethi ar fewnforion rhad.

Ond dywedodd Nigel Farage, arweinydd UKIP, fod pwerau i amddiffyn y diwydiant dur rhag mewnforion rhad o China bellach yn nwylo Brwsel.

Fe fydd refferendwm y DU ar ei aelodaeth o'r UE yn digwydd Mehefin 23.