Dyn wedi marw yn dilyn tân yn Nhorfaen

Cyhoeddwyd

Mae dyn wedi marw yn dilyn tân mewn eiddo yn Nhorfaen nos Iau.

Fe gafodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru eu galw i gyfeiriad ar y Stryd Fawr Abersychan ychydig cyn 19:00 yn dilyn adroddiadau fod tân mewn ystafell wely.

Cafodd dyn yn ei 60au ei gludo i'r ysbyty ar ôl cael triniaeth frys yn y lleoliad.

Mae Heddlu Gwent wedi cadarnhau y bu'r dyn farw yn ddiweddarach.

Bydd ymchwiliadau yn parhau ddydd Gwener i beth achosodd y tân, ond fe gredir i'r achos fod yn un damweiniol.