Cŵn yn achosi damwain ffordd yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd

Mae tri cherbyd wedi bod mewn gwrthdrawiad ar un o brif lonydd Caerdydd, ar ôl i ddau gi redeg ar y ffordd.

Bu oedi mawr ar yr A4232 tua'r de, ar ôl y ddamwain rhwng Croes Cwrlwys a'r B4267 yn Lecwydd, a bu'n rhaid cau un lôn.

Fe wnaeth diffoddwyr ddefnyddio offer arbennig i dorri un ddynes yn rhydd o'i cherbyd er mwyn i barafeddygon ei thrin.

Dywedodd Jennie Griffiths o'r Gwasanaeth Tân fod un ci wedi ei achub, ond bu farw'r llall.

Roedd ciwiau yn ymestyn yn ôl i'r M4, gyda thagfeydd traffig ar y ffyrdd sy'n ymuno ac ymadael â chyffordd 33.

Roedd y gwrthdrawiad hefyd wedi achosi tagfeydd ar yr A4232 tua'r gogledd a Ffordd y Bontfaen tua'r gorllewin yn Nhrelái.