Cais i adeiladu fferm solar fwyaf Cymru ar Ynys Môn

Cyhoeddwyd

Gallai Ynys Môn ddod yn gartref i fferm solar fwyaf Cymru petai cynlluniau yn cael eu cymeradwyo.

Mae cwmni Countryside Renewables wedi cyflwyno cais cynllunio i ddatblygu 220 erw (89 hectar ) o dir amaethyddol yn Llanbadrig.

Dywedodd syrfewyr siartredig ERW Consulting, y gallai'r cynllun greu digon o ynni i bweru 15,500 o dai y flwyddyn, sy'n cyfateb i hanner o gartrefi Ynys Môn.

Dywedodd y byddai'r arbedion carbon deuocsid dros 30 mlynedd yn cyfateb i gymryd bron i 14,000 o geir oddi ar y ffordd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targed i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr o 3 % y flwyddyn.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cais i ddatblygu tir amaethyddol ger Llanbadrig