Cynllun £50m: Cannoedd o fflatiau newydd i Abertawe?

Cyhoeddwyd

Gallai cannoedd o fflatiau i fyfyrwyr gael eu hadeiladu uwchben canolfan siopa newydd fel rhan o gynllun £50m yn Abertawe.

Byddai'r cynllun yn golygu adeiladu tua 700 o fflatiau, yn ogystal â bwyty a chaffi ar safle maes parcio Stryd Mariner.

Byddai hynny'n ychwanegol i gynllun adfywio gwerth £500 miliwn, gafodd ei gyhoeddi ym mis Ionawr.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Abertawe, Rob Stewart fod y prosiect yn "gam mawr ymlaen ar gyfer adfywio'r ardal, gan adeiladu ar yr holl waith gwych sydd eisoes wedi ei wneud".

Mae'r cyngor wedi cytuno i werthu eu cyfran o'r safle i gwmni datblygu RDE Silex, ac mae cytundebau hefyd wedi eu cadarnhau gyda thirfeddianwyr.

Mae Network Rail hefyd wedi cytuno i symud y llawr uchaf o faes parcio aml-lawr y Stryd Fawr.

Gallai cais cynllunio gael ei gyflwyno ym mis Mawrth, ac os caiff ei gymeradwyo, gallai'r gwaith adeiladu ddechrau yn yr hydref gyda'r bwriad o orffen erbyn haf 2018.