Carchar i ddyn am ddwyn £600 o dŷ ei nain

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru

Mae llys wedi clywed bod dyn wedi gadael gwasanaeth angladd er mwyn mynd i dŷ ei nain a dwyn £600.

Cafodd Gwynfor Huw Jones o Dalysarn ger Caernarfon, ei garcharu am 28 mis yn Llys y Goron Caernarfon.

Roedd ei nain, Mair Jones, wedi derbyn arian mewn cydymdeimlad wedi i ddau o'i meibion farw o fewn wythnos i'w gilydd.

Dywedodd y barnwr Niclas Parry ei bod yn anodd dychmygu trosedd fwy atgas.

'Anodd credu'

Clywodd y llys fod Mrs Jones, 86, wedi byw ym Mrynsiencyn, Ynys Môn, am bron i 60 o flynyddoedd gan fagu 13 o blant.

Ar 20 Ionawr bu farw un o'i meibion, 54 oed, yn dilyn damwain fferm.

Daeth un arall o'i meibion, 51 oed, i aros gyda hi i'w chefnogi, ond cafodd ef ei anafu'n ddifrifol ar 25 Ionawr ar ôl syrthio ar y grisiau. Bu farw ddeuddydd yn ddiweddarach yn Ysbyty Gwynedd.

Clywodd y llys fod Mrs Jones wedi derbyn nifer o gardiau cydymdeimlad, a chyfraniadau ariannol o £840.

Roedd hi wedi cadw'r arian yn ei hystafell wely gyda'r bwriad o'i ddefnyddio i dalu costau angladd ei mab.

Fe wnaeth Gwynfor Jones, 23, gyfaddef y lladrad ar 30 Ionawr.

Dywedodd y barnwr: "Mae'r ffeithiau yn yr achos yma yn anodd eu credu."