Carchar i bensiynwr o Fangor am droseddau rhyw

Cyhoeddwyd

Mae pensiynwr o Fangor wedi ei garcharu am saith mlynedd a hanner am droseddau rhyw hanesyddol yn erbyn merch ifanc.

Yn Llys y Goron Caernarfon fe wnaeth rheithgor benderfynu bod Kenneth Jones, 71 oed o Graig Menai, yn euog o 21 o gyhuddiadau.

Fe wnaeth y llys hefyd osod gorchymyn sy'n gwahardd Jones rhag cysgu yn yr un t? a phlentyn dan 16 oed.

Dywedodd y barnwr Philip Harris-Jenkins bod tystiolaeth i ddangos bod Jones wedi bod yn meithrin y berthynas yn ofalus ac yn fwriadol.

Yn ôl yr amddiffyniad, roedd Jones wedi gweithio ar hyd ei oes, a digwyddodd y drosedd ddiwethaf nifer o flynyddoedd yn ôl.