'Datganoli go iawn' os yw Prydain yn gadael yr UE

Cyhoeddwyd

Mae arweinydd UKIP Cymru wedi dweud y bydd 'datganoli go iawn' yn digwydd i Gymru os bydd Prydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd.

Yng nghynhadledd y blaid yn Llandudno, dywedodd Nathan Gill y byddai cyfrifoldebau ffermio, pysgota a busnes yr UE yn cael eu trosglwyddo i fae Caerdydd.

Ond mae grŵp 'Cymru yn gryfach yn Ewrop' yn dweud y byddai ffermwyr a busnesau yn colli 'cyllideb hollbwysig yr UE' petai Prydain yn gadael.

Roedd arweinydd UKIP Nigel Farage hefyd yn siarad yn y gynhadledd.

Dywedodd ei fod yn obeithiol y byddai ei blaid yn "torri drwyddo" yn etholiad y Cynulliad.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Nigel Farage wedi amddiffyn arweinydd UKIP yng Nghymru

10 Aelod Cynulliad?

Mae disgwyl i'r blaid ennill tir yn etholiad y Cynulliad.

Mae Nathan Gill wedi dweud y byddai'n 'ganlyniad da' i'r blaid petai 10 Aelod Cynulliad rhanbarthol yn cael eu hethol.

Ond wedi ffrae fewnol, dyw'r blaid yn dal ddim wedi penderfynu yn derfynol ar yr ymgeiswyr ar gyfer y seddi rhanbarthol.

Dywedodd Nigel Farage wrth BBC Cymru: "Mae llawer o hyn yn ymwneud â'r negeseuon, nid y negeseuwyr'.

'Dyn gonest'

Dywedodd hefyd fod Mr Gill yn ddyn 'gonest, strêt ac mae hynny'n beth reit dda yn y byd gwleidyddol'.

Dywedodd Nathan Gill wrth aelodau UKIP yn y gynhadledd:

"Mi allwn ni ddod a 75% o'r deddfau sydd wedi eu gwneud gan y biwrocratiaid ym Mrwsel, y deddfau ffermio, pysgota a chyflogaeth, ynni, busnes a masnach - pob math o gyfreithiau- yn ôl i lle maen nhw'n perthyn - yma yng Nghymru.

"Mi fyddan nhw wedi eu hysgrifennu ar gyfer pobl Cymru, gan bobl Cymru ac yn golygu bod pobl Cymru yn medru pleidleisio yn ddemocrataidd arnyn nhw.

"Dyna beth dw i'n galw datganoli go iawn. Mi allwn ni amddiffyn ein diwydiannau, manteisio ar ein hadnoddau naturiol er gwell a rhoi'r pŵer yn ôl yn nwylo'r bobl."

Cymru ar ei cholled

Dywedodd Aelod Cynulliad Plaid Cymru, Rhodri Glyn Thomas, sydd hefyd yn llefarydd ar ran Cymru yn gryfach yn Ewrop:

"O gofio bod UKIP wedi treulio blynyddoedd yn gwrthwynebu datganoli yn llwyr, mae'r dröedigaeth ymddangosiadol yma i roi mwy o bwerau i'r Cynulliad yn addewid gwag.

"Os yw Prydain yn gadael Ewrop mi fydd ffermwyr, busnesau a phrifysgolion Cymru yn colli cyllid hollbwysig yr UE gan achosi difrod enbyd i'n economi."