BBC Cymru Fyw

Apêl oherwydd 'pwysau ychwanegol'

Published
Mae meddygon yn annog y cyhoedd i ddefnyddio'r gwasanaethau iechyd priodol wrth i ysbytai yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg barhau i geisio delio â phwysau ychwanegol.
Maen nhw'n gofyn i bobl feddwl yn ofalus a oes angen iddyn nhw fynd i uned frys.
Mae'r Dr Sharon Hopkins, Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro, yn gofyn i bobl ddefnyddio'r fferyllydd a gwasanaethau cymunedol eraill pan fo hynny'n briodol.
"Mae'r galw am ein gofal yn parhau i fod yn drwm, ac rydym yn parhau i weld cynnydd yn nifer y bobl ddifrifol wael sy'n dod i'r Uned Frys."
"Mae staff yn gweithio'n aruthrol o galed i weld y rhai sydd angen ein cymorth, ac mae'n bwysig i'r cyhoedd wneud y defnydd gorau o'r gwasanaethau iechyd lleol."
"Am gyngor ar ba wasanaeth sydd orau i chi, cysylltwch a Galw Iechyd Cymru ar 1845 46 47."
Yn gynharach yr wythnos hon, dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro fod nifer y bobl sy'n ymweld a'r Uned Frys 13% yn uwch na'r un cyfnod y llynedd, gyda chynnydd sylweddol yn nifer y cleifion sy'n ddifrifol wael.