Heddlu'n newid amodau cyfri Twitter

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google/Thinkstock

Mae Heddlu'r Gogledd - fu yng nghanol helynt wedi i swyddogion ladd ci drwy yrru drosto ar yr A55 - bellach yn rheoli pwy sydd â'r hawl i weld eu negeseuon trydar.

Mae'n rhaid i unrhyw un sydd eisiau darllen negeseuon uned blismona ffyrdd y llu ar Twitter nawr wneud cais i'w dilyn.

Mae'r llu'n dweud bod plismyn wedi gorfod gweithredu'n gyflym ar ffordd ddeuol yr A55.

Dywedodd un o brif swyddogion y llu fod cydweithwyr wedi gorfod "gwneud penderfyniad anodd o dan amgylchiadau anodd" ac mai eu blaenoriaeth oedd diogelwch defnyddwyr y ffordd ger Llanfairfechan.

Mae'r llu yn hawlio fod perchennog y ci hela o'r farn iddyn nhw wneud y penderfyniad cywir, ond mae nifer o bobl wedi gwrthgyferbynu'r hyn wnaeth Heddlu'r Gogledd gyda phenderfyniad Heddlu Sir Gaerloyw i gau traffordd yr M5 er mwyn dal ci.

O dan lun o geir y llu, mae cyfri Twitter uned blismona ffyrdd Heddlu'r Gogledd yn dweud: "Dim ond dilynwyr sydd wedi eu cadarnhau sydd â'r hawl i weld negeseuon NWPRPU a'r proffeil llawn. Cliciwch ar y botwm "dilyn" i anfon cais."