Llofrudd cwpl o Gymru yn rhyddhau cân rap

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Ben a Catherine Mullany eu saethu'n farw ar ynys Antigua yn 2008

Mae rhieni dyn gafodd ei ladd ar ei fis mêl ar ynys Antigua wedi beirniadu llofrudd ei mab ar ôl iddo ryddhau cân rap.

Cafodd Ben a Catherine Mullany, y ddau yn 31 oed ac yn dod o Bontardawe, eu saethu'n farw mewn bwthyn ar ddiwrnod olaf eu mis mêl ym mis Gorffennaf 2008.

Mae un o'r dynion oedd yn gyfrifol am eu lladd - Kaniel Martin - wedi ennill cystadleuaeth dalent yn y carchar ac wedi rhyddhau cân rap ar y we, yn ôl adroddiadau lleol.

Dywedodd mam Ben, Marilyn: "Mae'n ofnadwy - petai Ben ond yma i ysgrifennu cân ei hun.

"Alla'i ddim coelio ei fod yn cael gwneud hyn - dydy hyn ddim yn rywbeth fyddai'n cael digwydd yn ein gwlad ni."

Mae'r gân, 'Take Control, Achieve Your Goal', wedi ei rhyddhau ar YouTube. Nid yw'n gwneud unrhyw sylw uniongyrchol am farwolaeth y cwpl o Gymru.

'Dylai hynny ddim cael ei ganiatau'

Dywedodd Mrs Mullany, sy'n byw gyda'i gŵr yn Ystalyfera, nad ydyn nhw wedi darllen y geiriau na chwaith wylio'r fideo.

Meddai: "Alla'i ddim deall sut mae rhywun wnaeth ladd ein mab ni'n cael y rhyddid i wneud rhywbeth fel hyn. Ddylai hynny ddim cael ei ganiatau."

Wythnosau'n unig ar ôl y briodas yn Eglwys Cilybebyll ger Pontardawe, fe gafodd y ddau eu claddu ym mynwent yr eglwys.

Mae Martin, 28, yn wynebu cyfnod oes am y llofruddiaeth, ac fe'i gafwyd hefyd yn euog o saethu a lladd siopwraig leol yn Antigua, Woneta Anderson.

Cafodd dyn arall - Avie Howell - oedd hefyd dan glo am ei ran yn y digwyddiad yn 2008, ei saethu'n farw gan yr heddlu yn 2014 ar ôl ceisio dianc o'r carchar.