Stephen Crabb: Angen 'newidiadau sylweddol' i Fesur Cymru

Cyhoeddwyd

Mae Ysgrifennydd Cymru wedi dweud y bydd "newidiadau sylweddol" i fesur drafft Cymru yn dilyn beirniadaeth o'i gynnwys.

Dywedodd Stephen Crabb y bydd oedi cyn ei gyhoeddi gan roi fwy o amser i gyflwyno gwelliannau i'r bil.

Daw'r cyhoeddiad wedi honiadau y byddai'r mesur yn arwain at lai o rym i Lywodraeth Cymru.

Yn ôl Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones, mae'r newidiadau'n "oedi anochel" oherwydd "llanast y gellid fod wedi'i osgoi".

Dywedodd Mr Crabb y byddai'r rhestr o bwerau sy'n cael eu cadw'n ôl gan San Steffan yn cael ei lleihau, gan hefyd addo ystyried ffyrdd gwell o adlewyrchu Cymru o fewn y system gyfreithiol.

Mae'r tro pedol yn dilyn awgrym gan bwyllgor o Aelodau Seneddol y dylid gohirio'r cynlluniau ac ailfeddwl am y rhestr o bwerau fydd ddim yn cael eu datganoli.

'Newidiadau sylweddol'

"Mae wedi dod yn glir i mi bod angen gwneud newidiadau sylweddol ac arwyddocaol i rai elfennau o'r mesur," meddai Mr Crabb mewn cynhadledd i'r wasg ym Mae Caerdydd.

Dywedodd nad oedd "cynyddu biwrocratiaeth cyfansoddiadol" yn fwriad ganddo.

Ni fydd y mesur terfynol yn cael ei gyhoeddi tan o leiaf fis Mai, sef ail sesiwn y Senedd hon.

Gobaith Llywodraeth y Deyrnas Unedig oedd ei gyflwyno i Aelodau Seneddol erbyn mis Chwefror.

Bwriad y mesur yw rhoi pwerau newydd i Lywodraeth Cymru dros egni, trafnidiaeth ac etholiadau, ond mae'r cynllun i newid y setliad datganoli wedi bod yn faen tramgwydd.

Cyhoeddodd Mr Crabb hefyd y bydd yn sefydlu gweithgor i edrych a oes angen trefniadau cyfreithiol gwahanol ar gyfer deddfwriaeth Gymreig.

'Oedi anochel'

Mewn ymateb i'r cyhoeddiad, dywedodd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones:

"Gadewch i ni fod yn glir am hyn, mae hyn yn oedi anochel i ddelio â llanast y gellid fod wedi'i osgoi.

"Mae angen i Lywodraeth y DU ddod i'r arfer â thrin Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru gyda pharch priodol.

"Mae 'na gyfle nawr, os yw'r ewyllys yno, i wneud fyny am y difrod achoswyd gan broses wallus, a chynhyrchu darn gwirioneddol arwyddocaol o ddeddfwriaeth."

Mae Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, y Fonesig Rosemary Butler AC, wedi croesawu'r cyhoeddiad am y newidiadau, gan ddweud:

"Hwn yw'r penderfyniad cywir gan ei fod yn rhoi cyfle i'r Cynulliad a Llywodraeth y DU gytuno ar setliad cyfansoddiadol parhaol i Gymru.

"Mae'n bwysig yn awr fod y cyfnod hwn yn cael ei ddefnyddio'n adeiladol i ymgysylltu â'r Cynulliad, Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid i wella'r Bil, er mwyn iddo gael cefnogaeth y Cynulliad nesaf ac er mwyn cael setliad clir ac ymarferol nad yw'n lleihau'r pwerau a ddatganolwyd i'r Cynulliad eisoes."