Difrodi 19 o geir yn ardal Bangor dros nos

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd nifer o geir, fel yr un yma, eu difrodi yn oriau man bore Sul

Mae Heddlu Gogledd Cymru'n apelio am wybodaeth wedi i 19 o geir gael eu fandaleiddio yn ardal Bangor yn oriau man bore Sul.

Roedd y cerbydau i gyd wedi eu parcio yn Nhregarth, Glasinfryn, Bethesda a Bangor pan gafodd y ffenestri blaen eu taro gan wrthrych rhwng 00:30 a 07:00.

Mae ditectifs yn credu bod cysylltiad rhwng y digwyddiadau ac maen nhw'n awyddus i siarad gydag unrhyw dyst.

Dywedodd y Prif Arolygydd, Brian Kearney:

"Rydym yn ystyried y fandaliaeth ddifeddwl yma fel rhywbeth difrifol. Mae tîm o swyddogion yn ymchwilio i'r digwyddiad ac rydym yn apelio ar i unrhyw un sydd wedi recordio deunydd CCTV o'r ffyrdd gwledig rhwng Bangor tuag at y pentrefi yma i gysylltu â'r heddlu gan ddefnyddio'r cyfeirnod U028883."