Troseddau rhyw: Dedfrydu Cymro yn yr UDA

Cyhoeddwyd

Mae dyn o Wynedd wedi ei ddedfrydu i 50 mlynedd o garchar yn yr Unol Daleithiau wedi iddo gyfaddef troseddau rhyw yn ymwneud â phlentyn yn y wlad.

Mewn gwrandawiad cynharach, plediodd Gareth Vincent Hall, 22 oed o Dalysarn, Gwynedd, yn euog i gyhuddiadau o dreisio, ymosodiad rhyw difrifol a llygru plentyn ar-lein.

Cafodd cyhuddiad o herwgipio ei ollwng.

Cafodd Hall ei arestio ym maes awyr Chicago, wedi iddo deithio i America ym mis Mai 2015.

Roedd yr achubwr bywyd - a oedd yn arfer gweithio mewn Canolfan Hamdden yng Nghaernarfon - wedi ei wahardd o'i waith gan Gyngor Gwynedd ym mis Hydref 2014 wedi ymchwiliad arall gan Heddlu Gogledd Cymru.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd:

"Ym mis Hydref 2014, hysbyswyd Cyngor Gwynedd gan Heddlu Gogledd Cymru o ymchwiliad troseddol mewn perthynas ag aelod o staff Gwasanaeth Hamdden y Cyngor. Yn unol â pholisiau a gweithdrefnau perthnasol y Cyngor, cafodd yr aelod staff ei atal o'i waith bryd hynny tra roedd ymchwiliadau'r heddlu yn parhau. Cafodd cytundeb yr aelod staff gyda'r Cyngor ei derfynu ym mis Mai 2015.

"Mae gan y Cyngor drefniadau manwl i gofnodi cwynion yn erbyn aelodau o staff. Gallwn gadarnhau nad ydym wedi derbyn unrhyw gwynion ynglŷn â'r unigolyn yma."

Yn ystod yr haf y llynedd, fe gadarnhaodd y cyngor nad oedd o'n gweithio i'r awdurdod mwyach.

Heddlu

Ar ddechrau 2015, fe ddywedodd Heddlu Gogledd Cymru fod Hall wedi ei arestio "dan amheuaeth o droseddau ar-lein", a'i ryddhau ar fechnïaeth. Mewn datganiad, dywedodd Heddlu Gogledd Cymru fod teclynnau cafodd eu cymryd gan Hall dal heb eu harchwilio'n llawn, ac felly byddai'n "amhriodol" i wneud unrhyw sylw pellach.

Yn ôl heddlu yn UDA, fe deithiodd Mr Hall i Oregon ym mis Ebrill 2015.

Yna, medd swyddogion, fe ddaeth yn ôl i Gymru, a chafodd ei arestio wrth geisio dychwelyd i'r Unol Daleithiau ar 2 Mai ym maes awyr O'Hare yn Chicago.

Yn y fan honno, cafodd ei gyhuddo o dreisio, herwgipio a throseddau rhyw difrifol eraill.

Roedd yr FBI wedi apelio am wybodaeth am Hall gan eu bod yn pryderu ei fod wedi teithio i daleithiau eraill yn America hefyd.

Pan ymddangosodd yn y llys yn Eugene ym mis Mehefin 2015, fe ddywedodd papur newydd lleol fod cyfieithydd Cymraeg yn bresennol i roi cymorth i Mr Hall ddeall y broses.

Pan blediodd ym mis Ionawr eleni, atebodd "euog" yn Gymraeg i'r saith cyhuddiad yn ei erbyn.