Buddsoddiad o £37m i 'ddatgloi potensial' pobl ifanc

Cyhoeddwyd

Bydd y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth, Jane Hutt yn cyhoeddi buddsoddiad newydd gwerth £37m i helpu i wella gyrfa a bywyd pobl ifanc sydd fwyaf tebygol o adael y system addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Ar ymweliad â Brwsel i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi, dywedodd Jane Hutt: "Heddiw rwy'n cyhoeddi buddsoddiad o £37m gyda chefnogaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer dau gynllun, TRAC 11-24 ac Inspire2Achieve, er mwyn helpu i fynd i'r afael â'r rhwystrau addysgol, personol, hyder, iechyd a chymdeithasol sy'n effeithio ar filoedd o bobl ifanc a'u galluogi i sicrhau dyfodol mwy disglair a llewyrchus.

Bydd TRAC 11-24, dan arweiniad Cyngor Sir Dinbych, yn cefnogi pobl ifanc yn y Gogledd. Bydd Inspire2Achieve, dan arweiniad Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, yn cefnogi pobl ifanc yng Nghymoedd y De-ddwyrain.

Bydd y cynlluniau yn cael eu cyflawni mewn partneriaeth gyda'r Awdurdodau Lleol a cholegau Addysg Bellach, ac yn gweithio'n agos gydag ysgolion i ganfod a chefnogi'r rheini sydd fwyaf tebygol o ymddieithrio o addysg a hyfforddiant.