Ceidwadwyr: Cwblhau prosiect M4 'o fewn 12 mis'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Llywodraeth Cymru'n cefnogi cynllun i gael traffordd chwe lôn i'r de o Gasnewydd

Byddai'r Ceidwadwyr Cymreig yn "dechrau'n syth" er mwyn adeiladu ffordd liniaru i'r M4 o fewn 12 mis o ennill grym, petaen nhw'n llwyddiannus yn etholiadau'r Cynulliad, medd y blaid.

Dydyn nhw ddim eto wedi cefnogi unrhyw lwybr penodol yn gyhoeddus ond maen nhw'n dweud y byddan nhw'n adolygu pob opsiwn.

Mae'r arweinydd Andrew RT Davies yn cyhuddo Llafur o oedi gyda chynlluniau'r M4.

Dywedodd llefarydd ar ran y Prif Weinidog Carwyn Jones fod y llywodraeth yn awyddus i symud 'mlaen gyda'r cynlluniau cyn gynted â phosib.

Mae'r llywodraeth yn cefnogi traffordd â chwe lôn i'r de o Gasnewydd, allai gostio tua £1bn.

Ond mae'r llwybr du sy'n cael ei ffafrio yn ddadleuol, ac mae eraill yn awgrymu y gallai'r hyn sy'n cael ei alw'n llwybr glas, gan ehangu ffyrdd presennol, fod yn rhatach.

'O fewn 12 mis'

Ond dywedodd Mr Davies: "Bydd adolygiad cyhoeddus yn ystyried pob opsiwn yn deg, gan ddarparu llwybr sy'n rhoi gwerth am arian ac yn galluogi economi Cymru i dyfu yn y dyfodol.

"Ond allwn ni ddim gadael i'r oedi gan Lafur olygu nad yw hyn yn digwydd."

Ychwanegodd y byddai "llywodraeth Geidwadol yng Nghymru'n cyflymu'r adolygiad o'r llwybr a bydden ni wedi dechrau ar y gwaith o fewn 12 mis."

Roedd Mr Davies wedi dweud yn y gorffennol y byddai'n ystyried cefnogi traffordd newydd petai'r gost yn llai.

Yn ôl Keith Jones, cyfarwyddwr Sefydliad y Peirianwyr Sifil Cymru, sy'n cefnogi'r llwybr du: "Gallai'r gwaith ddechrau o fewn blwyddyn gynta'r llywodraeth newydd yng Nghymru.

"Byddai'n rhaglen heriol iawn, gyda'r dylunio llawn yn cael ei gynnal ochr yn ochr â'r trefniadau statudol, ond mae'n galonogol gweld bod 'na gytundeb ar yr angen am ateb cyflym."

'Nonsens llwyr'

Ond mae gwefan Llywodraeth Cymru ar gynlluniau'r M4 yn awgrymu amserlen bosib ar gyfer gwanwyn 2018 ar gyfer dechrau'r gwaith adeiladu, gydag ymgynghoriad cyhoeddus i'w gynnal yn ystod gaeaf 2016/17.

Mae'r cynlluniau i leddfu problemau traffig ar yr M4 wedi hollti barn o fewn Llafur Cymru - gydag un AC wedi colli ei swydd fel cadeirydd pwyllgor am feirniadu'r gwariant ar y ffordd.

Dywedodd llefarydd ar ran y prif weinidog: "Mae hyn yn rhagrith llwyr ar ran y Ceidwadwyr - mae eu mainc flaen eu hunain yn rhanedig ar y mater, yn union fel maen nhw wedi'u rhannu ar Ewrop.

"Mae hwn yn brosiect isadeiledd anferthol ac, wrth gwrs, bydd hynny'n denu trafodaeth a dadlau.

"Ond mae honni fod Llywodraeth Cymru'n rhwystr yn y broses yn nonsens llwyr.

"Fel un o brosiectau mwya' uchelgeisiol y llywodraeth yma, rydyn ni'n awyddus iddo symud 'mlaen cyn gynted â phosib fel bod pobl, busnesau ac economi Cymru'n dechrau gweld y manteision."