Gwrthod cais gorsaf ynni dŵr Rhaeadr yng Nghonwy

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Stephen Dawson / Geograph
Disgrifiad o’r llun,
Roedd rhai yn pryderu am yr effaith i goedwigoedd

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi gwrthod cais i adeiladu gorsaf ynni dŵr Rhaeadr Conwy.

Y Pwyllgor Cynullunio oedd yn penderfynu ar gais RWE Innogy UK.

Ond cafodd y cais ei wrthod gyda chwech yn pleidleisio yn erbyn y cynllun a phump o blaid.

Roedd nifer o fudiadau cadwriaethol, pysgotwyr a chaiacwyr wedi uno i wrthwynebu'r cynllun oherwydd pryder y byddai'r cynllun yn hagru ardal arbennig o ran ei natur a'i phrydferthwch, sef Ffos Nuddun neu Fairy Glen.

Y bwriad oedd adeiladu gorsaf ynni dŵr 5MW i'r de o Fetws y Coed.

'Siomedig iawn'

Wrth ymateb i'r penderfyniad, dywedodd Billy Langley ar ran RWE Innogy UK: "Rydym yn siomedig iawn â'r penderfyniad, sydd - o'r hyn a welwn ni - wedi ei seilio ar ddiffyg gwybodaeth ar bwnc yr oeddem newydd gael cais i ddarparu gwybodaeth ynglŷn ag ef.

"Rydym wedi gweithio'n ddiflino i sicrhau y bydd ein cynlluniau ar gyfer gorsaf ynni dŵr Rhaeadr Conwy'n cael yr effaith lleiaf posibl ar yr ardal leol, ond yn cael yr effaith mwyaf posibl yn amgylcheddol ac yn economaidd.

"Yng ngoleuni'r penderfyniad hwn, byddwn nawr yn cymryd amser i ystyried ein dewisiadau."