Gadael yr UE: Cymru'n 'dal i gael arian', medd Davies

  • Cyhoeddwyd
Andrew R TFfynhonnell y llun, PA

Byddai Cymru'n dal i dderbyn cymorth economaidd ar gyfer yr ardaloedd tlotaf petai Prydain yn penderfynu gadael yr Undeb Ewropeaidd, yn ôl arweinydd y Ceidwadwyr yng Nghymru, Andrew RT Davies.

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn darparu £1.8bn i Gymru rhwng 2014-2020 er mwyn gwario ar gynlluniau i wella twf economaidd.

Yr wythnos ddiwethaf dywedodd y Prif Weinidog David Cameron wrth BBC Cymru na allai pleidleiswyr "fod yn sicr" y byddai Llywodraeth Prydain yn gwario'r un swm o arian petai 'na benderfyniad i adael yr UE.

Ond mae Mr Davies, sy'n ymgyrchu o blaid gadael yr undeb, yn dweud y gallai "warantu" y byddai'r arian yn dal ar gael.

Wrth siarad ar raglen The Wales Report, dywedodd Mr Davies wrth y cyflwynydd Huw Edwards:

"Mi alla' i warantu y byddai Llywodraeth Prydain yn gwneud yn siŵr y byddai'r arian yn cael ei ddosbarthu ar draws rhanbarthau Prydain. Fel arall byddai'n methu yn ei dyletswydd i ddarparu help a chefnogi'r genedl mae'n cael ei hethol i lywodraethu."

"Os alla' i siarad yn blaen, allwn ni ddim parhau gyda'r ymgyrch ofn, gwthio pobl i'r bocs pleidleisio am eich bod chi'n eu dychryn nhw i bleidleisio un ffordd."

Pwnc llosg?

Mae cymorth economaidd yn bwnc sy'n debygol o gael llawer o sylw yn ystod yr ymgyrch.

Am fod gweithgaredd economaidd Gorllewin Cymru a'r Cymoedd yn llawer is na chyfartaledd yr UE, mae Cymru'n derbyn llawer mwy o 'gronfeydd strwythurol Ewropeaidd' na'r Alban a Gogledd Iwerddon.

Ffynhonnell y llun, EPA

Dywed cefnogwyr bod yr arian yn helpu i ddod â buddsoddiad i gymunedau fyddai, fel arall, o bosib ddim yn cael cymaint o gefnogaeth llywodraeth.

Ond mae gwrthwynebwyr yn dweud y byddai'n well gweinyddu'r arian yn uniongyrchol o Lundain neu Gaerdydd.

Cafodd David Cameron ei holi'r wythnos ddiwethaf am ei deimladau bod Andrew RT Davies wedi penderfynu ymgyrchu yn erbyn aros yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd.

Ateb Mr Cameron oedd ei bod hi "wastad yn siomedig pan nad yw rhywun yn cefnogi eich safbwynt chi."

Bydd rhaglen The Wales Report ar BBC 1 Wales am 22:40 nos Fercher 2 Mawrth.