Cwest Warfarin: Rheithfarn naratif

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Swansea Evening Post

Mae cwest i farwolaeth dynes 80 oed, fu farw ar ôl cael y cyffur teneuo gwaed Warfarin ynghyd â gel deintyddol, wedi cofnodi rheithfarn naratif.

Bu farw Patricia Thomas, o Abertawe, ar ôl cael gwaedlif ar yr ymennydd ym mis Hydref 2013.

Er iddi fod yn cymryd Warfarin ers blynyddoedd, daeth i'r amlwg ei bod newydd ddechrau defnyddio gel Miconazole (Daktarin), oedd wedi'i roi iddi gan ei deintydd.

Yn ôl Crwner Cynorthwyol Abertawe, Paul Bennett, "doedd dim tystiolaeth i awgrymu fod unrhyw un o'r ddau gyffur wedi achosi'r gwaedu".

Ychwanegodd fod ganddo "bryder sylfaenol am effaith cyfuno Warfarin a gel Miconazole (Daktarin)", ond fod y cwest wedi clywed tystiolaeth gan ymgynghorydd y gallai gwaedlif yn yr ymennydd "ddigwydd unrhyw bryd".

'Camgymeriad dynol'

Wrth grynhoi, daeth Mr Bennett i'r casgliad fod Mrs Thomas wedi marw o ganlyniad i waedlif ar yr ymennydd ac y "gallai'r defnydd o feddyginiaethau Warfarin a Miconazole (Daktarin) fod wedi cyfrannu at hynny".

Yn gynharach, roedd y cwest wedi clywed y gallai "camgymeriad dynol" fod y tu cefn i'r penderfyniad i roi'r meddyginiaethau i Mrs Thomas, oedd yn ddynes lolipop.

Clywodd y cwest hefyd y byddai'r label ar y gel yn dweud na ddylai cleifion oedd ar gyffuriau teneuo gwaed, fel Warfarin, ei gymryd gan y gallai gynyddu'r effaith, gan arwain at waedu.

Ar ddiwedd y cwest, fe wnaeth y Crwner roi teyrnged i'r teulu am y modd yr oedden nhw wedi ymateb yn ystod y cwest.

Ychwanegodd ei fod yn gobeithio y gallan nhw roi unrhyw faterion oedd yn eu pryderu y tu cefn iddyn nhw nawr.

Dywedodd Mr Bennett ei fod yn credu y dylai pob corff o fewn y gwasanaeth iechyd fod yn ymwybodol o'r materion a gododd yn ystod y cwest.