Deepcut: 'Dim modd dweud' pwy saethodd Cheryl James

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw'r Preifat James, 18, ar ôl cael ei saethu yn ei phen

Mae cwest wedi clywed y gallai'r fwled a laddodd milwr ifanc o Langollen ym Marics Deepcut fod wedi'i saethu ganddi hi neu rywun arall.

Roedd arbenigwr balistig o'r Almaen, y Dr Bernd Salziger, yn dweud fod y gwn a saethodd y Preifat Cheryl James wedi'i saethu'n agos iawn ati.

Cafodd y Preifat James ei darganfod gydag anaf i'w phen yn y barics yn 1995.

Roedd hi'n un o bedwar milwr ifanc fu farw yn y gwersyll dros gyfnod o saith mlynedd.

Clywodd y gwrandawiad fod y Preifat James wedi'i darganfod gydag anaf bwled rhwng ei llygad dde a phont ei thrwyn.

Mae'r Dr Salziger yn rhan o dîm o swyddfa droseddol y BKA yn yr Almaen sy'n rhoi tystiolaeth i'r cwest yn Woking.

Cafodd yr arbenigwyr eu defnyddio gan Heddlu Surrey wrth ymchwilio i'r marwolaethau yn Deepcut yn 2002.

Daeth adroddiad gan dîm y BKA i'r casgliad yn 2003 nad ellid diystyrru'r posibilrwydd fod y Preifat James wedi cael ei saethu gan rywun arall.

Pan ofynwyd iddo yn y cwest ddydd Mercher a oedd hi'n bosib y gallai rhywun arall fod wedi saethu at y milwr 18 oed, dywedodd Dr Salziger: "Mae'n bosib bod y gwn wedi'i danio gan rywun arall.

"Dyw hi ddim yn bosib dweud ai Cheryl neu rywun arall oedd o," ychwanegodd.

Cafodd rheithfarn agored ei chofnodi yn y cwest cynta' i farwolaeth y Preifat James ym mis Rhagfyr 1995. Mae ail gwest yn cael ei gynnal wedi i farnwr yn yr Uchel Lys ddileu'r casgliadau.

Mae'r cwest yn parhau.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Bu'r heddlu yn ymchwilio i'r marwolaethau yn 2002