Lansio cynllun gwaith i bobl ifanc ag awtistiaeth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, SPL

Bydd cynllun gwerth £10 miliwn yn cael ei lansio ddydd Iau i helpu pobl ifanc ag anableddau dysgu ac awtistiaeth gael swydd.

Bydd y prosiect pum mlynedd dan arweiniad Anabledd Cymru, a nifer o sefydliadau eraill, yn gweithio gyda 800 o gyflogwyr yng Nghymru i roi cymorth i 1,000 o unigolion ddatblygu eu sgiliau.

Maen nhw hefyd am gael cynnig lleoliadau gwaith a fydd yn para rhwng chwe mis a blwyddyn.

Bydd ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd yna'n dadansoddi'r manylion, a'u canfyddiadau'n gallu dylanwadu ar bolisïau yn y dyfodol.

Ddechrau'r wythnos dywedodd Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth bod "angen dybryd" i wella'r gwasanaethau i bobl sy'n byw gyda'r cyflwr.

Ond mae Llywodraeth Cymru'n mynnu eu bod nhw wedi ymrwymo i gefnogi pobl ar y sbectrwm awtistig.