Gyrrwr wedi marw ar ôl taro'n erbyn coeden

Cyhoeddwyd

Mae gyrrwr wedi marw ar ôl i'w gar daro yn erbyn coeden nos Fercher.

Mae Heddlu Dyfed Powys yn apelio am dystion wedi'r digwyddiad ar y B4317 rhwng Pontyberem a'r Tymbl.

Dywedodd yr heddlu fod fan Citroen gwyn wedi gadael y ffordd ac wedi taro yn erbyn coeden, rhyw bryd rhwng 21.10 a 21.20 nos Fercher. Bu farw'r dyn oedd yn gyrru'r fan.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un oedd yn gyrru yn yr ardal yn ystod y cyfnod hwnnw i gysylltu â nhw ar 101 gydag unrhyw wybodaeth.