Llywodraeth y DU yn 'gwrthod rhoi toll ar ddur o China'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Baner undeb y tu allan i'r safle ym Mhort Talbot fore Llun

Mae gweinidogion y DU ymysg y rhai sy'n gwrthod gosod tollau uwch ar ddur sy'n cael ei fewnforio o China, yn ôl y corff sy'n cynrychioli'r diwydiant dur yn y DU.

Yn siarad gydag Aelodau Cynulliad, fe wnaeth rheolwr polisi UK Steel, Dominic King, gyhuddo'r Undeb Ewropeaidd o "groesawu" dur o China.

Ym mis Ionawr, fe wnaeth Tata gyhoeddi y byddai 750 o weithwyr dur yn colli eu swyddi ym Mhort Talbot, gyda chyfanswm o 1,000 o swyddi yn cael eu colli dros y DU.

Mae Ysgrifennydd Cymru, Stephen Crabb, wedi dweud y bydd Llywodraeth y Du yn gwneud popeth sy'n bosib er mwyn helpu'r diwydiant.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Dominic King nad oedd y Comisiwn Ewropeaidd yn delio gyda'r llif o fewnforion o China

Roedd arweinwyr y diwydiant dur yn rhoi tystiolaeth i Bwyllgor Menter a Busnes y Cynulliad ddydd Iau.

Fe wnaeth Mr King gymharu toll newydd o 266% ar ddur o China sy'n cael ei fewnforio i'r Unol Daleithiau gyda tholl o 16% ar ddur ddaw i'r Undeb Ewropeaidd o'r wlad.

Dywedodd: "Rydyn ni'n gweld nad oes gan y Comisiwn Ewropeaidd y gallu i ddelio gyda'r llif o fewnforion o China i mewn i'r DU, ond hefyd Ewrop i gyd."

Yn trafod cefnogaeth gan Lywodraeth y DU, dywedodd Chris Hagg o Celsa Steel, sydd a safle yng Nghaerdydd: "Mae wedi cymryd amser hir iddyn nhw ymuno â'r parti."

'Camau sylweddol'

Un cwmni sydd wedi ail ddechrau gweithfeydd yng Nghasnewydd yw Liberty Steel, ac mae'r cwmni yn awyddus i greu 1,000 o swyddi.

Ond dywedodd un cyfarwyddwr nad oedd y dyfodol yn argoeli yn "hynod o lewyrchus".

Wrth roi tystiolaeth, dywedodd Ysgrifennydd Cymru, Mr Crabb: "Mae Llywodraeth y DU wedi cymryd camau sylweddol wrth ymateb i ofynion y diwydiant a bydd yn parhau i wneud popeth sy'n bosib yn yr wythnosau a misoedd nesaf i sicrhau dyfodol iach a chynaliadwy i'r diwydiant.

"Yn amlwg mae mwy i'w wneud ac rydw i'n cydnabod bod hwn yn fater economaidd hanfodol i Gymru, a byddaf yn parhau i weithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru."