Carcharu treiswr o Wynedd am 20 mlynedd

Cyhoeddwyd

Mae dyn 48 oed o Lanfachreth wedi ei garcharu am 20 mlynedd am dreisio.

Roedd John Emery wedi gwadu 19 cyhuddiad oedd yn cynnwys ymosod yn anweddus, treisio plentyn ac ymosodiad rhyw ar ferch.

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug, cafwyd yn euog gan reithgor ddydd Iau.

Cafodd Emery ei ddedfrydu i 20 mlynedd yn y carchar, a bydd rhaid iddo gofrestru fel troseddwr rhyw am weddill ei oes.

Wrth ei ddedfrydu, dywedodd y barnwr bod hwn yn achos "ofnadwy" a bod ymddygiad Emery yn "warthus a brawychus".