Pryder am gostau neuadd enwog y Brangwyn

Cyhoeddwyd

Mae 'na bryder bod nifer o gymdeithasau cerddorol yn methu fforddio defnyddio un o neuaddau cyngerdd enwocaf Cymru.

Mae Neuadd y Brangwyn wedi bod yn boblogaidd ers dros 80 o flynyddoedd, gan ddenu perfformwyr o dros y byd.

Ond mae corau ardal Abertawe wedi dweud wrth Newyddion 9 bod cost cynnal cyngherddau yno bellach rhy ddrud.

Yn ôl Cyngor Abertawe mae'n parhau'n ganolfan arbennig gydag apêl unigryw.

Disgrifiad,
Mae Côr Orpheus yn dweud bod y gost yn rhy uchel

Ers ei agor yn 1934, mae'r neuadd wedi denu perfformwyr fel Status Quo a Van Morrison neu sêr y byd clasurol, Renee Fleming a Samuel Ramey.

Am ddegawdau mae Côr yr Orpheus wedi perfformio cyngerdd gala flynyddol yno, ond mae'n ddiwedd cyfnod yn hanes eleni wrth iddyn nhw baratoi i gynnal eu cyngerdd cyntaf ar Gampws y Bae, Prifysgol Abertawe.

Cafodd £6m ei wario ar adfer y neuadd ddwy flynedd yn ôl. Ers hynny mae'r gost o gynnal cyngherddau wedi cynyddu tu hwnt i'r hyn maen nhw'n gallu fforddio, yn ôl nifer o gorau'r ardal.

Ar ôl holi 20 o gymdeithasau cerddorol y sir, mae pump wedi dweud eu bod nhw am gynnal eu cyngherddau mewn lleoliad newydd eleni, a 10 arall yn ystyried gwneud.

Yn ôl Cyngor Abertawe sy'n berchen y Brangwyn dim ond "cynnydd bach" sydd wedi bod yn y gost dros y blynyddoedd diwethaf, a hynny er gwaetha'r ffaith bod y neuadd yn "leoliad gwell nac erioed".

Dywedodd y cyngor hefyd ei bod yn naturiol bod cymdeithasau yn "arbrofi gyda safleoedd newydd".