Gorffen adeiladu canolfan 999 newydd yn Wrecsam

Cyhoeddwyd

Mae'r gwaith o adeiladu canolfan galwadau brys newydd gwerth £15m yn Wrecsam wedi gorffen.

Bydd yr adeilad newydd ar Ffordd Croesnewydd yn cymryd lle'r orsaf dân bresennol yn y dref a'r gorsafoedd ambiwlansys yn Wrecsam a'r Waun.

Fe gychwynnodd y gwaith adeiladu ym mis Medi 2014.

Mae staff newydd wedi cael eu recriwtio i lanhau'r ambiwlansys fel bod parafeddygon yn gallu gwario rhagor o amser gyda chleifion.

Bydd y gweithwyr yn symud i'r ganolfan newydd fis nesa'.