Oriel luniau: Eira mis Mawrth // In pictures: Snow in Wales

Mae eira wedi disgyn mewn rhannau o Gymru yn ystod wythnos gyntaf mis Mawrth. Oes eira yn eich ardal chi? Anfonwch luniau aton ni!

Snow has fallen in parts of Wales and we've put together a selection of your pictures. If there's snow in your area, send us your pictures.

Cysylltwch/contact: cymrufyw@bbc.co.uk, Twitter @BBCCymruFyw, Facebook.


Image caption Edrych o Gorn Du at Ben y Fan ddydd Sul // Looking towards Pen y Fan from Corn Du on Sunday
Image copyright Dawn Wilks
Image caption Eira yn Tai Bach, Llansannan // Snow in Tai Bai, Llansannan
Image copyright Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Image caption Eira yn amlwg iawn ar fynyddoedd y Carneddau a'r Glyderau yn Eryri // Snowdonia snow: A white blanket covers the top of the Carneddau and Glyderau mountains
Image caption Yr eira'n syrthio nos Iau yn Gerlan ger Bethesda // Snow falling in Gerlan, Bethesda on Thursday night
Image copyright Gwynfryn Hughes
Image caption Troelli trwy'r eira yn Ffair Rhos, Ceredigion // A windy, white road in Ffair Rhos, Ceredigion
Image copyright Alun Pritchard
Image caption Chwarae yn yr eira yn Nyffryn Ogwen... // Playing in the snow in the Ogwen Valley...
Image copyright Alun Pritchard
Image caption "Arhoshwch ar y llwybr" // "Keep to the path"
Image copyright Twitter/@twinkleandgloom
Image caption Eira yn disgyn mewn tywyllwch ym Methesda // Snowdrops in Bethesda darkness
Image copyright Jamie Medhurst
Image caption Roedd 'na ddigon o hwyl i'w gael yn yr eira y bore 'ma ym Mhenrhycoch ger Aberystwyth // Joyful scenes at Penrhyncoch near Aberystwyth
Image copyright Twitter/@twinkleandgloom
Image caption Mae ardal Rachub ger Bethesda wedi gweld tipyn o eira // Snow has been pretty obvious in Rachub, near Bethesda
Image caption Mae Eisteddfod Tregaron wedi ei chanslo oherwydd yr eira yn y dref // The Tregaron Eisteddfod has been cancelled on Friday due to the snow
Image caption Hir oes i'r Genhinen Bedr! Diolch i Mari a Glenn, o Benuwch ger Aberystwyth, am y llun // The daffodil still growing strong despite the snowy conditions
Image copyright Rhys Huws
Image caption Yr ardd gefn o dan eira. Diolch i Rhys Huws o Bant-y-Crug, Aberystwyth, am y llun // This back garden in Pant-y-Crug, Aberystwyth, is covered in snow

Straeon perthnasol