Oriel luniau: Eira mis Mawrth // In pictures: Snow in Wales

  • Cyhoeddwyd

Mae eira wedi disgyn mewn rhannau o Gymru yn ystod wythnos gyntaf mis Mawrth. Oes eira yn eich ardal chi? Anfonwch luniau aton ni!

Snow has fallen in parts of Wales and we've put together a selection of your pictures. If there's snow in your area, send us your pictures.

Cysylltwch/contact: cymrufyw@bbc.co.uk, Twitter @BBCCymruFyw, Facebook.

Disgrifiad o’r llun,
Edrych o Gorn Du at Ben y Fan ddydd Sul // Looking towards Pen y Fan from Corn Du on Sunday
Ffynhonnell y llun, Dawn Wilks
Disgrifiad o’r llun,
Eira yn Tai Bach, Llansannan // Snow in Tai Bai, Llansannan
Ffynhonnell y llun, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Disgrifiad o’r llun,
Eira yn amlwg iawn ar fynyddoedd y Carneddau a'r Glyderau yn Eryri // Snowdonia snow: A white blanket covers the top of the Carneddau and Glyderau mountains
Disgrifiad o’r llun,
Yr eira'n syrthio nos Iau yn Gerlan ger Bethesda // Snow falling in Gerlan, Bethesda on Thursday night
Ffynhonnell y llun, Gwynfryn Hughes
Disgrifiad o’r llun,
Troelli trwy'r eira yn Ffair Rhos, Ceredigion // A windy, white road in Ffair Rhos, Ceredigion
Ffynhonnell y llun, Alun Pritchard
Disgrifiad o’r llun,
Chwarae yn yr eira yn Nyffryn Ogwen... // Playing in the snow in the Ogwen Valley...
Ffynhonnell y llun, Alun Pritchard
Disgrifiad o’r llun,
"Arhoshwch ar y llwybr" // "Keep to the path"
Ffynhonnell y llun, Twitter/@twinkleandgloom
Disgrifiad o’r llun,
Eira yn disgyn mewn tywyllwch ym Methesda // Snowdrops in Bethesda darkness
Ffynhonnell y llun, Jamie Medhurst
Disgrifiad o’r llun,
Roedd 'na ddigon o hwyl i'w gael yn yr eira y bore 'ma ym Mhenrhycoch ger Aberystwyth // Joyful scenes at Penrhyncoch near Aberystwyth
Ffynhonnell y llun, Twitter/@twinkleandgloom
Disgrifiad o’r llun,
Mae ardal Rachub ger Bethesda wedi gweld tipyn o eira // Snow has been pretty obvious in Rachub, near Bethesda
Disgrifiad o’r llun,
Mae Eisteddfod Tregaron wedi ei chanslo oherwydd yr eira yn y dref // The Tregaron Eisteddfod has been cancelled on Friday due to the snow
Disgrifiad o’r llun,
Hir oes i'r Genhinen Bedr! Diolch i Mari a Glenn, o Benuwch ger Aberystwyth, am y llun // The daffodil still growing strong despite the snowy conditions
Ffynhonnell y llun, Rhys Huws
Disgrifiad o’r llun,
Yr ardd gefn o dan eira. Diolch i Rhys Huws o Bant-y-Crug, Aberystwyth, am y llun // This back garden in Pant-y-Crug, Aberystwyth, is covered in snow