Leanne Wood yn annog 'pleidleiswyr ufudd' i newid plaid

Cyhoeddwyd

Mae Leanne Wood wedi annog pleidleiswyr sydd yn teimlo bod y blaid Lafur yn eu "cymryd yn ganiataol" i bleidleisio dros Blaid Cymru yn yr etholiad Cynulliad ym mis Mai.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru bod yna feddylfryd mai "dyma'r gore fydd hi", am fod y blaid Lafur wedi bod mewn grym am 17 mlynedd.

Wrth siarad yng nghynhadledd wanwyn y blaid yn Llanelli dywedodd Ms Wood:

"Mae ein pobl wedi eu cymryd yn ganiataol. Mae'n bosib eich bod chi wedi bod yn ufudd i un blaid ar hyd eich bywyd ond eich bod chi yn gofyn beth ydw i yn ei gael yn ôl? Dw i'n galw ar y bobl sydd yn teimlo fel hyn i gefnogi Plaid Cymru y tro yma."

Mae Plaid Cymru wedi defnyddio'r gynhadledd i sôn am gyfres o ymgyrchoedd gan gynnwys:

  • cael gwared ar gostau cartrefi gofal ar gyfer pobl hŷn - cost o £220m dros gyfnod o ddau dymor yn y Cynulliad
  • penodi 1,000 o weithwyr iechyd ychwanegol,
  • cael gwared â'r ddyled ar gyfer myfyrwyr ar ôl iddyn nhw raddio
  • sefydlu asiantaeth datblygu economaidd yn debyg i'r hen Awdurdod Datblygu Cymru.

Hanesion teulu

Mewn cyfweliad teledu yn gynharach dywedodd y byddai'r blaid yn edrych ar raglenni Llywodraeth Cymru er mwyn darganfod arian newydd pe bydden nhw yn llywodraethu.

"Mae 'na gyfres o raglenni atal tlodi bydde modd eu hail-resymu, eu hail rhoi ar waith ac mi ydyn ni yn gweld ein polisiau economaidd fel rhan o'r agenda gwrthdlodi yma," dywedodd wrth raglen BBC2 The Daily Politics.

Mi ddywedodd yn ystod ei haraith bod rhai o addewidion addysg y blaid yn ymwneud a hanes ei theulu.

"Mi oedd fy nain yn dweud straeon byth a beunydd wrthai pan yn blentyn am ba mor anodd oedd bywyd i'w chenhedlaeth hi oedd yn cael ei magu yn y 30au.

"Cafodd hi ei hanfon i weithio yn Llundain yn 14 fel bod arian yn gallu cael ei anfon adref.

Mi ddioddefodd y genhedlaeth yno galedi mawr a bu gorfod iddyn nhw wneud aberth mawr. Ac am hynny yr addewid oedd y byddai yna ofal iddyn nhw, o'r crud i'r bedd."