Lansiad swyddogol trydydd safle General Dynamics

  • Cyhoeddwyd
tanc

Fe fydd Prif Weinidog Cymru yn ymweld â safle General Dynamics Land Systems-UK ym Merthyr Tudful ddydd Llun i weld lansiad swyddogol ffatri newydd.

Y bwriad yw y bydd Cerbydau Brwydro Arfog newydd Byddin Prydain yn cael eu rhoi at ei gilydd, eu hintegreiddio a'u profi ar y safle.

Dywedodd Carwyn Jones fod Llywodraeth Cymru wedi chwarae rôl hollbwysig wrth helpu'r cwmni i sefydlu'r safle.

Ynghyd â'r buddsoddiad, cafwyd benthyciad gan Lywodraeth Cymru tuag at y costau cyfalaf sy'n gysylltiedig â'i sefydlu.

Bydd y swm yn creu 250 o swyddi ym Merthyr ac yn diogelu 300 o swyddi yn Oakdale.

589 o gerbydau

Cafodd y cwmni gontract gwerth £3.5bn gan y Weinyddiaeth Amddiffyn i ddarparu 589 o gerbydau AJAX (SCOUT SV gynt).

Yn siarad cyn lansiad y safle newydd ar hen safle Linde, dywedodd Mr Jones: "Rydym wedi magu perthynas waith agos â General Dynamics sy'n un o'n cwmnïau angori.

"Rydym wedi cefnogi nifer o'i brosiectau allweddol sydd wedi dod â gwaith a thechnoleg newydd i Gymru a chreu cannoedd o swyddi newydd.

"Roedd yn bleser gennym allu cefnogi'r buddsoddiad diweddaraf hwn sydd o bwys strategol ac rwy'n edrych ymlaen at y manteision economaidd mawr y bydd yn eu creu.

"I sicrhau bod y prosiect hwn yn dwyn ffrwyth, fe wnaethon ni bob dim yn ein gallu i weithio gyda General Dynamics o'r cychwyn a chwarae rôl hollbwysig i helpu i sicrhau'r buddsoddiad hwn a'r swyddi ar gyfer Cymru.

"Mae'r newyddion heddiw yn wych i Ferthyr ac i Gymru. Dyma drydydd safle General Dynamics yng Nghymru. Bydd yn codi enw da Cymru fel y lle o'r radd flaenaf i gynnal gwaith gweithgynhyrchu."

Trydydd safle General Dynamics

Ychwanegodd y Prif Weinidog i gerbydau AJAX gael eu dylunio yng Nghymru ar safle ymchwil a datblygu Oakdale, felly mae'n briodol i gamau olaf y gwaith gael eu cymryd yng Nghymru.

Mae General Dynamics yn cyflogi rhyw 550 o bobl â sgiliau uchel yn ei safle yn Oakdale, ac mae 300 ohonynt yn rhan o raglen AJAX.

Cafodd contract gwerth £390 miliwn ei ddyfarnu i'r cwmni i roi cymorth i fflyd AJAX tan 2024 a bydd y gwaith hwnnw hefyd yn cael ei wneud ym Merthyr.