Plaid Cymru i apelio y tu hwnt i'w chadarnleoedd

  • Cyhoeddwyd

Gall neges etholiadol Plaid Cymru apelio y tu hwnt i'w chadarnleoedd dros Gymru gyfan, yn ôl llefarydd economi'r blaid, Rhun ap Iorwerth.

Fe ddywedodd wrth gynhadledd wanwyn y blaid yn Llanelli ddydd Sadwrn, bod Plaid Cymru bellach yn apelio at bobl o bob "cefndir, amgylchiadau neu deyrngarwch blaenorol".

Mae Plaid Cymru wedi addo i uwchraddio cysylltiadau trafnidiaeth a band eang ledled Cymru.

Ond maent yn addo diystyru traffordd newydd o amgylch Casnewydd, pe byddai hynny'n defnyddio'r holl arian y gall Llywodraeth Cymru ei fenthyca.

Disgrifiad o’r llun,
Rhun ap Iorwerth yn annerch cynhadledd Plaid Cymru yn Llanelli ddydd Sadwrn

"Gall ein huchelgais ar gyfer Cymru apelio at bawb", meddai Mr ap Iorwerth.

"Waeth cefndir pobl, amgylchiadau, neu deyrngarwch blaenorol, gall y genedl gyfan uno y tu ôl i'n rhaglen addysg dda a Chymru gyfoethocach.

"Newid go iawn ar y papur pleidleisio yn yr etholiad hwn. Nawr yw'r amser i benderfynu."

Ar hyn o bryd, y Blaid yw'r drydedd blaid fwyaf yn y Cynulliad gyda 11 o'r 60 o seddi, ond dydyn nhw ddim yn dal unrhyw seddi etholaethol y tu allan i'r canolbath, y gorllewin a'r gogledd-orllewin ar hyn o bryd.