Llofruddiaeth Bae Caerdydd: Arestio dyn 36 oed

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu'r De wedi cyhoeddi bod dyn 36 oed wedi cael ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth Christine James.

Cafwyd hyd i gorff Ms James, oedd yn 65 oed, mewn fflat ym Mae Caerdydd ar 2 Mawrth.

Yn gynharach yn y dydd fe gafodd dyn 66 oed a gafodd ei arestio - hefyd ar amheuaeth o lofruddiaeth - ei rhyddhau ar fechnïaeth yr heddlu wrth i'r ymchwiliad barhau.

Fe gafodd swyddogion eu galw wedi i berthnasau Ms James ddod yn bryderus amdani.

Roedd Ms James yn byw ar ei phen ei hun, mewn fflat pedwerydd llawr yn Century Wharf, ar ôl symud o'r Bontfaen ym mis Tachwedd 2015.

Fe gafodd Ms James ei gweld diwethaf yn dychwelyd i'w chartref am tua 12:30 ar ddydd Gwener 26 Chwefror, ac fe siaradodd â ffrindiau ar y ffôn am tua 14:00 y diwrnod hwnnw.

Roedd Ms James i fod i deithio i Faes Awyr Gatwick ar y dydd Sadwrn canlynol, i ddal awyren i Florida.

Mae'r heddlu yn parhau i apelio ar unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad i gysylltu â nhw.