Graddio ysbytai: 'Cynyddu dewisiadau'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Gallai ysbytai gael eu graddio gan ddefnyddio system graddau newydd o un-i-bump, gyda sgorau yn cael eu harddangos yn gyhoeddus, o dan gynllun gan y Ceidwadwyr Cymreig, i roi mwy o ddewis i gleifion.

Yn sail i'r graddau, fe fydd cyfraddau heintiau, mynediad i driniaeth a pharch a ddangosir i gleifion.

Fe fyddai'r corff gwarchod annibynnol - Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) yn cael eu hariannu i wneud y gwaith, meddai'r Ceidwadwyr.

Mae'r syniad yn seiliedig ar arddangos sgoriau hylendid bwyd mewn bwytai a chaffis, sydd wedi bod yn orfodol yng Nghymru ers 2013.

Byddai Mesur Diogelwch y GIG hefyd yn cael eu cyflwyno os bydd y Ceidwadwyr yn ennill grym yn etholiadau'r cynulliad mis Mai.

Dywedodd llefarydd iechyd yr wrthblaid, Darren Millar: "Mae blynyddoedd o danariannu gan Lafur Cymru wedi niweidio hyder cleifion yn ein GIG ac mae angen cymryd camau radical i adfer hynny.

"Drwy ddeddfu i gyflwyno system raddio mewn ysbyty, fe fydd y 'sgoriau-ar-y-drysau' yn rhoi mwy o ddewis i gleifion, byddai llywodraeth Geidwadol Cymru yn sicrhau bod cleifion yn cael mwy o wybodaeth nag erioed o'r blaen am eu hysbyty lleol; a'u grymuso i ddewis pa ysbyty y maent am dderbyn eu triniaeth.

Y Ceidwadwyr yw'r ail blaid fwyaf yn y Senedd, gyda 14 o'r 60 sedd.

Fe fydd cynhadledd y blaid yng Nghymru, yn dechrau yn Llangollen ddydd Gwener.