Band ifanc o Fôn yn ennill Cân i Gymru

  • Cyhoeddwyd
can i gymru

Y gân 'Dim ond un' gan Ffion Elin a Rhys Jones sydd wedi ennill tlws Cân i Gymru 2016.

Ynghyd â'r tlws roedd gwobr ariannol o £5,000.

Cynhaliwyd y gystadleuaeth nos Sadwrn yng Nghanolfan Ddarlledu'r BBC yn Llandaf, ac yn cyflwyno'r noson oedd Trystan Ellis Morris a'r gantores Elin Fflur.

Yn perfformio'r gân oedd y band ifanc o Borthaethwy, Cordia.

Dywedodd Ffion Elin sy'n aelod o'r band mai thema'r gân yw salwch meddwl.

"Neges y gân yw bod bob amser rhywun yno sy'n medru helpu a 'da chi ddim ar eich pen eich hunain. Mae ein hathrawes gerddoriaeth yn Ysgol David Hughes, Gwennant Pyrs wedi ennill Cân i Gymru o'r blaen gyda'r gân 'Dal i Gred'u ac mae hi wedi bod yn ysbrydoliaeth i ni gymryd rhan yn y gystadleuaeth."

Tlws y Beirniaid

Roedd hefyd gwobr ychwanegol eleni am hoff gân y beirniaid, sef Tlws y Beirniaid. Cordia gafodd ei wobrwyo gan y beirniaid hefyd.

Meddai Elen Rhys, Comisiynydd Adloniant S4C, "Llongyfarchiadau mawr i enillydd Cân i Gymru 2016 ac i'r holl berfformwyr am noson llawn egni a thalent. Roedd hi'n braf cael gweld enwau newydd a chyfarwydd, yn gyfansoddwyr a pherfformwyr yn cymryd rhan. Llongyfarchiadau a phob lwc i Cordia wrth fynd ymlaen i berfformio yn yr Ŵyl Ban-Geltaidd."

Yn cystadlu yn y rownd derfynol am y teitl o enillydd Cân i Gymru oedd: 'Caru nhw i gyd' gan Sïon Meirion Owens, 'Actor Gorau Cymru' gan Barry Jones, 'Y Penderfyniad' gan Beth Williams-Jones a Sam Humphreys, 'Caeth' gan Sara Wyn, 'Dim ond un' gan Cordia, 'Ar ei ffordd' gan Alun Evans, 'Cannwyll' gan Geth Vaughan a 'Meddwl am ti' gan Kizzy ac Eady Crawford.

Ar y panel o feirniaid eleni roedd y gantores Alys Williams, y cyflwynydd Guto Rhun a'r cyfansoddwr Robert Arwyn.