Lansio ymgyrch gwregysau diogelwch gan yr heddlu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae ymgyrch ddiogelwch yn cael ei lansio ddydd Llun, fydd yn targedu gyrwyr a theithwyr sydd ddim yn gwisgo gwregysau diogelwch.

Cafodd mwy na 1,200 o bobl eu stopio am y drosedd yn ystod yr un ymgyrch fis Mawrth diwethaf, gyda phob un yn derbyn dirwyon o £100 yr un.

Dywedodd yr Arolygydd Steve Davies, o uned plismona'r ffyrdd Heddlu De Cymru, fod peidio â defnyddio gwregys diogelwch yn un o'r "pump angheuol" mewn troseddau gyrru, ar ôl goryrru, alcohol, cyffuriau a defnyddio ffôn symudol.

Dywedodd pob un o luoedd Cymru eu bod yn ymrwymedig i "leihau anafiadau ar y ffordd".