Carwyn Jones yn cyhoeddi fersiwn wahanol o Fesur Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Daeth y cyhoeddiad yn ystod cynhadledd i'r wasg fisol y Prif Weinidog

Mae Carwyn Jones wedi cyhoeddi fersiwn wahanol o fesur drafft Cymru gyda'r nod o ddarparu ateb cyfansoddiadol "sefydlog, hir ei barhad".

Dywedodd y Prif Weinidog y byddai cynigion Llywodraeth Cymru yn "osgoi blynyddoedd o ymrafael cyfansoddiadol" yn y dyfodol.

Daw hyn wedi i'r Ysgrifennydd Gwladol Stephen Crabb ddweud y bydd "newidiadau sylweddol" i fesur drafft Cymru yn dilyn beirniadaeth o'i gynnwys.

Dywedodd Mr Jones y byddai'r fersiwn wahanol yn cynnwys llai o faterion sydd wedi'u cadw yn ôl i San Steffan, gan hefyd sefydlu system gyfreithiol ar wahân i Gymru.

Daeth y cyhoeddiad yn ystod cynhadledd misol y wasg gan y Prif Weinidog.

'Cyfyngu'

Mynegodd Mr Jones ei "bryderon dwys" am y "diffyg ymgynghori" yn y broses gan ddweud bod y cynigion gwreiddiol yn "bygwth cyfyngu" ar ddemocratiaeth Cymru.

Dywedodd Mr Jones: "Felly heddiw, mewn ysbryd o gydweithio adeiladol, rydym wedi cyhoeddi Bil amgen cynhwysfawr, wedi'i wneud yng Nghymru, sy'n rhoi sylw i'r pryderon hynny ac sy'n darparu ateb sefydlog, hir ei barhad ar gyfer llywodraethu Cymru yn y dyfodol.

"Drwy gynnwys categori newydd o bwerau i'w datganoli yn y dyfodol, rydym o'r farn bod potensial yma i osgoi blynyddoedd o ymrafael cyfansoddiadol pellach drwy osod mewn cyfraith y trywydd ar gyfer y degawd nesaf a thu hwnt."

'Cynigion yn adeiladol'

Ychwanegodd Mr Jones: "Dylai gosod hyn mewn deddfwriaeth, ynghyd ag awdurdodaeth gyfreithiol neilltuol, helpu'n fawr iawn i egluro ffiniau pwerau datganoledig, gan osgoi mwy o gyfeiriadau drud a hirfaith i'r Goruchaf Lys.

"Gobeithio y bydd Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn defnyddio'r ysbaid a gafodd ei greu gan yr oedi ar eu Bil i drafod ein cynigion yn adeiladol a gweld eu bod yn cynnig atebion i'r nifer o faterion anodd rydym yn eu hwynebu ar hyn o bryd.

"Dyma'r bil y gallem ei gyflawni gyda'n gilydd o hyd."