Ymholiad cefndir: Mwy o amser i elusennau cyn talu

Cyhoeddwyd

Mae elusennau sy'n wynebu costau ychwanegol i dalu am wybodaeth gefndirol am wirfoddolwyr wedi derbyn pedwar mis ychwanegol cyn gorfod gwneud taliadau am y gwaith.

Roedd disgwyl i waith gwirio Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, sydd am ddim ar hyn o bryd, ddod i ben ar 31 Mai.

Dywed Llywodraeth Cymru ei bod am flaenoriaethu'r gwario ar glybiau hyfforddi ac elusennau er mwyn darganfod pobl allai fod yn risg i blant a phobl fregus.

Mewn datganiad, dywedodd llefarydd nad oedd gweinidogion wedi gwneud tro pedol ar y mater.

Ond fe fydd y gwaith yn parhau am ddim hyd at 30 Medi, yn dilyn cwynion gan elusennau am y newid i'r drefn.

Mae'r gwaith o wirio cefndiroedd unigolion gan Lywodraeth Prydain - y Gwasanaeth Datguddio a Gwahardd (oedd yn cael ei adnabod fel y CRB gynt) - am ddim i wirfoddolwyr a mudiadau, ond rhaid i weithwyr cyflogedig dalu cost am y gwasanaeth.

Er mwyn iddyn nhw wneud hyn, rhaid i'r cais ddod drwy gorff cofrestredig, ac fe all y cyrff hyn godi tâl am y gwasanaeth.

Arian

Roedd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, oedd yn derbyn arian gan Lywodraeth Cymru i wneud y gwaith o wirio cefndiroedd unigolion ers 2003, wedi ysgrifennu at elusennau'n esbonio y byddai'r gwasanaeth am ddim yn dod i ben ar 31 Mai.

Dywedodd prif weithredwr elusen Ambiwlans St John Cymru wrth BBC Cymru ym mis Chwefror y byddai ei elusen yn wynebu cost ychwanegol o £5,000 y flwyddyn.

Ychwanegodd Keith Dunn hefyd y byddai cyrff eraill yn gallu hawlio costau gweinyddol o £5-10 y tro i wirio cefndir gwirfoddolwyr.

'Cynnig rhyddhad'

Mae llefarydd Cymunedau'r Ceidwadwyr Cymreig, Mark Isherwood AC, wedi croesawu'r newydd am yr amser ychwanegol sydd wedi ei ganiatáu i elusennau.

"Roedd hwn yn benderfyniad gwario byrfyfyr gan weinidogion Llafur, ac fe fydd y tro pedol yma yn cynnig rhyddhad i lawer o fudiadau trydydd sector a'r gwasanaethau hanfodol y maen nhw'n ei gynnig", meddai.

Wrth ymateb i'r sefyllfa, dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru mewn datganiad: "I fod yn glir, nid oes tro pedol wedi bod. Tra bod Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru wedi derbyn dros chwe mis o rybudd am y newid yma, rydym yn sylweddoli bod pryderon yn parhau o fewn y sector.

"Mae'r gweinidog wedi cytuno mewn egwyddor felly i ymestyn y gwasanaeth hyd at 30 Medi, 2016, er mwyn i'r trydydd sector gael mwy o amser i ddarganfod trefniadau eraill. Bydd y mudiadau sy'n cael eu heffeithio yn derbyn mwy o wybodaeth am hyn yn fuan."