Ci bach yn cael coesau newydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Mae ci bach gafodd ei eni heb ei bawennau ôl wedi cael coesau metel newydd gwerth £10,000.

Cafodd Rodney'r daeargi ei eni heb y pawennau, ond yn dilyn ymgyrch codi arian, mae'r milfeddyg adnabyddus, Noel Fitzpatrick, wedi cwblhau llawdriniaeth ar ei goesau.

Dywedodd Kelly Warner, 33 oed, sy'n gofalu am Rodney ym Mhen-y-bont: "Mae'n olygfa wych ac rydym wrth ein boddau yn ei weld yn dangos arwyddion o fod yn gi bach llawn bywyd eto."

Dywedodd Eileen Jones, o ganolfan achub anifeiliaid Friends of the Animals: "Daeth y ci bach hwn i'n gofal heb bawennau ôl. Dangosodd sgan ac archwiliad pellach fod Rodney yn teimlo poen ar flaen ei goesau cefn, ac felly yn ein tyb ni, yr unig ddewis os oedd am fyw oedd i roi pawennau bionig iddo."

Yn dilyn ei driniaeth, bu Rodney'n treulio mis yng nghartref y llawfeddyg yn Godalming, Surrey, cyn cael ei gludo adref.

Ychwanegodd Ms Jones: "Mae'n dal yn rhy gynnar i ddweud sut bydd pethau ond rydym yn ofalus obeithiol. Dyw e ddim yn cael neidio ar y dodrefn na cherdded i fyny'r grisiau, ac os aiff rhywbeth o'i le nawr ni fydd modd ei gywiro".

Os bydd Rodney'n gwella'n llwyddiannus, fe fydd yn derbyn coesau newydd parhaol yn y dyfodol agos.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Ffynhonnell y llun, Wales News Service