Gwrthdrawiad yn y Bala: Dynes wedi marw

Cyhoeddwyd

Mae dynes oedd wedi dioddef anafiadau difrifol yn dilyn gwrthdrawiad ar ffordd yr A494 rhwng Glanrafon a'r Bala fis diwethaf wedi marw.

Mae Heddlu Gogledd Cymru'n parhau i apelio am wybodaeth am y gwrthdrawiad am ychydig cyn 16:30 ar ddydd Iau 25 Chwefror rhwng cerbydau Mercedes, Renault Modus, a Honda Civic.

Bu farw'r ddynes, oedd yn 84 oed ac yn teithio yn sedd flaen y Renault, mewn ysbyty yn Stoke nos Sul.

Cafodd dyn 32 oed ei arestio yn dilyn y gwrthdrawiad ac mae wedi ei ryddhau ar fechnïaeth yr heddlu tra bod eu hymchwiliad yn parhau.

Dywedodd y Sarjant Gwyndaf Jones o Uned Plismona'r Ffyrdd Heddlu Gogledd Cymru: "Yn drist iawn mae'r digwyddiad yn cael ei drin fel gwrthdrawiad angheuol ac rwy'n apelio ar i unrhyw un oedd wedi gweld y gwrthdrawiad, neu'r cerbydau dan sylw'n cael eu gyrru cyn y gwrthdrawiad, i gysylltu gyda ni.

"Rydym yn cydymdeimlo gyda theulu a ffrindiau'r ddynes ac maen nhw nawr yn derbyn cymorth gan swyddogion arbennig."

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod U027570. Nid yw'r heddlu'n gallu rhyddhau enw'r ddynes fu farw ar hyn o bryd.