Menyw yn cael gorchymyn i ad-dalu dros £21,000

  • Cyhoeddwyd
lizzy idahosa

Mae barnwr wedi gorchymyn y dylai menyw a gafwyd yn euog o ddod â menywod o Nigeria i weithio yn y diwydiant rhyw yn y DU ad-dalu dros £21,000 o'i henillion anghyfreithlon.

Yn Llys y Goron Caerdydd ym mis Tachwedd 2014, fe gafwyd Lizzy Idahosa yn euog o fasnachu pobl ac fe gafodd ei dedfrydu i wyth mlynedd o garchar.

Yn ystod yr ymchwiliad, fe wnaeth swyddogion ganfod bod menywod bregus o Nigeria'n cael eu targedu a'u cludo i'r DU gyda'r addewid o waith. Ond pan oedden nhw'n cyrraedd roedd Idahosa'n dweud wrthyn nhw bod rhaid iddyn nhw dalu am y daith ac y byddai eu teuluoedd yn cael eu niweidio os na fydden nhw'n talu.

Talu'r arian yn ôl

Roedd y menywod wedyn yn cael eu gorfodi i weithio mewn puteindai yn Llundain, Croydon, Stevenage, Brighton, Caerdydd ac Abertawe, a thalu eu henillion i gyd i Idahosa.

Yn dilyn cais gan swyddogion o dan y Ddeddf Enillion Troseddol, mae barnwr nawr wedi gorchymyn Idahosa i ad-dalu £21,905 o fewn 28 diwrnod, neu fe fydd yn derbyn dedfryd o naw mis ychwanegol yn y carchar.

Dywedodd Gemma Williams o'r Uned Ymchwilio Ariannol Gorfodaeth Mewnfudo:

"Roedd Idahosa yn barod i fanteisio ar fenywod bregus er mwyn elw, ond nid yw hynny wedi talu. Yn ogystal â dedfryd o garchar, mae'n rhaid iddi nawr dalu nôl yr arian a gymerodd.

"Rydym yn benderfynol na ddylai unrhyw un elwa o weithgaredd troseddol... Ni fyddwn yn oedi cyn gofyn i'r llys ddefnyddio'i bwerau i gymryd yr arian yn ôl."