ACau i drafod gwaharddiad e-sigarennau

Cyhoeddwyd

Bydd Aelodau Cynulliad yn trafod gwaharddiad ar ddefnydd e-sigarennau mewn rhai mannau cyhoeddus yn ddiweddarach.

Yn wreiddiol, roedd Llywodraeth Cymru eisiau gwahardd e-sigarennau mewn pob man cyhoeddus caeedig, oherwydd pryder bod eu defnydd yn normaleiddio ysmygu.

Ond methodd y llywodraeth gael cefnogaeth gan y gwrthbleidiau, ac felly mae'r cynllun nawr yn ymwneud â rhai lleoliadau yn unig.

Mae ACau wedi cefnogi newidiadau i wahardd e-sigarennau mewn ysgolion, ysbytai, gorsafoedd trenau a bysiau ac mewn llefydd sy'n gwerthu bwyd.

Y bwriad yw ehangu'r rhestr yma i gynnwys lleoliadau fel sinemâu, siopau ac ardaloedd chwarae.

Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn ceisio cynnig newidiadau i'r Mesur Iechyd Cyhoeddus fydd yn cael gwared ar y gwaharddiad, ond mae cynllun y llywodraeth yn debygol o gael ei gymeradwyo ar ôl i rai ACau Plaid Cymru ddatgan eu cefnogaeth.