Corff mewn carped: Gwrthod Apêl

Cyhoeddwyd

Mae dau ddyn laddodd ferch 15 oed o Gaerdydd wedi methu yn eu hapêl yn erbyn eu dyfarniadau.

Cafodd corff Karen Price ei ddarganfod wedi ei lapio mewn carped ar Fitzhamon Embankment yng Nghaerdydd ym mis Tachwedd 1989.

Cafodd Alan Charlton, 56 oed o Wlad yr Haf ac Idris Ali, 51, o Gaerdydd, eu carcharu yn 1991.

Mewn gwrandawiad byr yn y Llys Apêl yn Llundain, gwrthododd barnwyr yr apêl.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Ali a Charlton yn ceisio newid y dyfarniadau.

Aeth Karen ar goll o gartref plant yn 1981. Pan gafodd ei chorff ei ddarganfod, nid oedd modd cadarnhau beth oedd wedi achosi ei marwolaeth.

Yn ystod yr apêl, roedd cyfreithwyr y dynion wedi dadlau nad oedd modd dibynnu ar dystiolaeth gan dyst yn yr achos gwreiddiol - merch o'r un cartref plant a Karen, oedd yn cael ei hadnabod fel D.

Tystiolaeth y ferch yma gysylltodd y dynion â'r achos.

Mae Ali yn honni ei fod ond wedi cyfaddef dynladdiad er mwyn cael gadael y carchar.

Mae cyfreithwyr Charlton yn honni bod rhai heddweision oedd yn rhan o'r ymchwiliad wedi rhoi pwysau ar dystion.

Fe weithiodd rhai hefyd ar ymchwiliad i lofruddiaeth Lynette White yn 1988, a arweiniodd at honiadau o lygredd o fewn yr heddlu.

Petai'r wybodaeth honno wedi bod yn amlwg ar y pryd, honnodd cyfreithwyr y byddai tystiolaeth D wedi ei drin yn wahanol gan y rheithgor.