Trasiedi i dîm achub mynydd yn Eryri

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Aberglaslyn MRT
Disgrifiad o’r llun,
Josh Llwyd-Hopcroft

Mae aelodau o Dîm Achub Mynydd Aberglaslyn wedi cydymdeimlo gydag un o'r tîm wedi digwyddiad trasig ddiwedd Chwefror.

Cafodd y tîm ei alw gan Heddlu'r Gogledd ychydig wedi 23:45 ar nos Lun 29 Chwefror i gynorthwyo gyda'r chwilio am ddyn ifanc oedd ar goll yn ardal Llanfair/Harlech yng Ngwynedd.

Y dyn ifanc oedd Josh Llwyd-Hopcroft, mab 18 oed i Dion Llwyd sy'n aelod o'r Tîm Achub ac yn gyn-gadeirydd y mudiad.

Fe fu'r tîm yn cynorthwyo Tîm Achub a Chwilio De Eryri a thîm SARDA (cŵn chwilio arbenigol) tan wedi 05:00 fore Mawrth, ond heb lwyddiant, ac yna fe aeth Dion Llwyd allan ar droed i barhau i chwilio.

Am 08:30 fe ddaeth o hyd i'w fab Josh wedi marw mewn caeau nid nepell o gartre'r teulu.

Mae Dion Llwyd, ei wraig Sue a'r teulu a Thîm Aberglaslyn wedi mynegi eu diolch am y cymorth a gawson nhw, a hefyd i Dîm Achub Mynydd Dyffryn Ogwen am lenwi'r bwlch yn yr ardal yn y dyddiau wedi'r digwyddiad.

Bydd gwasanaeth arbennig i gofio am fywyd Josh yn cael ei gynnal yn Harlech ddydd Gwener, 11 Mawrth.