Adnodd i'r cyhoedd a newyddiadurwyr cyn yr etholiad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Gyda'r etholiad Cynulliad mewn cwta ddau fis mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig cyfle i bobl ddeall mwy am sut mae'r sefydliad yn gweithio.

Tra bod y llyfryn ar-lein yn cynnig canllaw i newyddiadurwyr cymunedol, mae'r cwrs ar-lein wedi ei deilwra ar gyfer y cyhoedd.

Partneriaeth rhwng y Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol yn y brifysgol a Chanolfan Llywodraethiant Cymru yw'r canllaw.

Y nod trwy gyhoeddi'r canllaw meddai Emma Meese, Rheolwraig y Ganolfan Newyddiaduraeth yw annog mwy o newyddiadurwyr i drafod yr etholiad a chynnig cyngor iddyn nhw.

Rôl bwysig

Dywedodd Emma Meese: "Roedd sylw hyperleol Etholiad Cyffredinol y llynedd ymysg y rhai mwyaf arloesol ac ymgysylltiol yn y Deyrnas Unedig.

"Rydym yn falch iawn medru arddangos gwaith rhagorol y newyddiadurwyr cymunedol ac anogwn ragor o ddarparwyr newyddion yma yng Nghymru i drafod Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

"Mae newyddiadurwyr cymunedol yn chwarae rôl hanfodol yn y gwaith o hyrwyddo cyfranogiad democrataidd a sicrhau bod y rhai sydd mewn grym yn atebol."

Cwrs bedair wythnos yw'r un ar-lein gafodd ei greu gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru ar y cyd gyda Phrifysgol Caeredin.

'Deall datganoli'

Ymhlith y materion sydd yn cael ei drafod yn ystod y cwrs yw sut mae'r Cynulliad yn gweithredu, prif faterion yr etholiad, y systemau pleidleisio gwahanol sydd gan yr etholiad a dadansoddiad llawn o'r canlyniadau ar ôl i'r pleidleisiau gael eu cyfri.

Dywedodd Lleu Williams, Rheolwr Canolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd:

"Gydag etholiad ar gyfer y Pumed Cynulliad ar y gorwel, mae'n hanfodol bod yr etholwyr yn teimlo eu bod yn gallu ymgysylltu gyda materion y diwrnod.

Mae gan Brifysgol Caerdydd rôl bwysig i'w chwarae wrth helpu pobl i ddeall datganoli yng Nghymru ac mae hon yn rôl rydym yn ei chymryd o ddifri."