Pennaeth Tai Cantref yn gadael ynghanol ymchwiliad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Mae Tai Cantref yn darparu gwasanaethau tai yn y gorllewin a'r canolbarth

Mae Prif Weithredwr cymdeithas tai yn y gorllewin, sydd ynghanol ymchwiliad gan Lywodraeth Cymru, wedi gadael ei swydd.

Bu Lynne Sacale yng ngofal Tai Cantref am ddeng mlynedd.

Mae'r gymdeithas yn rhentu tai fforddiadwy i dros 1,400 o denantiaid yn siroedd Ceredigion, Penfro, Powys a Sir Gâr.

Fe gafodd yr ymchwiliad ei lansio fis Awst y llynedd, ac ar y pryd fe ddywedodd Tai Cantref eu bod yn cydymffurfio'n llawn gyda'r holl ofynion ariannol a rheoliadol.

Mewn datganiad ar eu gwefan fe ddywedodd y gymdeithas: "Prif flaenoriaeth Tai Cantref yw ei thenantiaid a sicrhau bod y gwasanaeth a lefel y cymorth a ddarparir o ddydd i ddydd yn wasanaeth o'r ansawdd uchaf ag y bo modd.

"Gan gadw hyn mewn cof, bydd Bwrdd Cantref yn parhau i gael cymorth gan Doug Elliot, Pennaeth Rheoleiddio yn Llywodraeth Cymru yn flaenorol, a Hilary Jones, Prif Weithredwr Cymdeithas Tai Bro Myrddin.

"Bydd y tîm profiadol hwn yn sicrhau bod Tai Cantref yn parhau i weithredu'n broffesiynol a rhagweithiol er budd pennaf ei thenantiaid a'i phartneriaid."

Straeon perthnasol