Adfer golwg: Ymchwil o Gaerdydd yn torri tir newydd

Published
image copyrightSPL
image captionGallai'r gwaith arwain at dreialon clinigol dynol.

Mae gwaith ymchwil diweddar wedi torri tir newydd mewn adfer golwg cwningod dall.

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Caerdydd, ar y cyd a Phrifysgol Osaka yn Japan, wedi profi ffordd o greu celloedd i'r llygaid sy'n ddatblygiad yn y maes.

Cafodd celloedd dynol eu trawsblannu i lygaid cwningod ac yn sgil yr arbrofion clinigol, cafodd golwg yr anifeiliaid ei adfer.

Mae'r astudiaeth ddiweddaraf yma'n ddatblygiad newydd sy'n profi ffordd o adfer celloedd mewn ardaloedd newydd o'r llygad gan gynnwys y lens, y gornbilen a'r retina.

'Paratoi'r ffordd'

Dywedodd yr Athro Andrew Quantock, awdur yr astudiaeth: "Mae'r gwaith ymchwil yma'n dangos y gallai un math o gell - yr epitheliwm cornbilennol - gael ei dyfu ymhellach yn y labordy, ac yna ei drawsblannu ar lygad cwningen gan adfer golwg.

"Gallai hefyd baratoi'r ffordd ar gyfer treialon clinigol dynol yn y dyfodol, fydd yn cynnwys trawsblannu blaen y llygad i adfer golwg."

Ar hyn o bryd, mae'r Gwasanaeth Iechyd yn ddibynnol ar rodd organau er mwyn trawsblannu llygaid. Gallai'r gwaith ymchwil diweddaraf yma agor y drws i gynyddu ar y 4,000 o driniaethau sy'n cael eu cynnal ar hyn o bryd.