Deepcut: Heddlu milwrol yn dod i casgliadau cynnar

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Teulu James

Mae cwest wedi clywed bod yr heddlu milwrol "wedi dod i gasgliadau" yn gynnar mai hunanladdiad oedd achos marwolaeth merch ifanc gafodd ei darganfod ym marics Deepcut.

Cafodd Cheryl James oedd yn 18 oed ei darganfod yn 1995 gyda bwled yn ei phen.

Mi ddywedodd y cyn sarjant Terence McEleavey ei fod wedi codi pryderon ynglŷn â'r theori ei bod hi wedi lladd ei hun. Ond mi gafodd wybod y dylai "gadw'n dawel" a meddwl am "gyfnod ei bensiwn."

Mi ddywedodd wrth y llys iddo gael cais i adnabod corff Cheryl, oedd wedi ei orchuddio mewn cynfas.

"Mi o'n i braidd yn ddig...Mi oedd yna ormod o weithgaredd o gwmpas. Mi oedden nhw yn edrych am achos...mi wnaethon nhw ddarganfod achos ar ochr chwith ei chorff. Mi oedd o fel eu bod nhw wedi dod i gasgliadau mai hunanladdiad oedd yr achos a'u bod nhw jest yn cerdded o gwmpas."

'Cadw yn dawel'

Mae Mr McEleavey wedi esbonio sut y cafodd gyngor am sut i ateb cwestiynau yn ystod y cyfweliadau gan uwch swyddogion wedi marwolaeth Cheryl James. Mi ddywedwyd wrtho i feddwl am "ei gyfnod pensiwn".

"Mi wnaethon nhw ddweud wrtha i, os nad oedd gen i dystiolaeth bositif, y dylwn i gadw'n dawel."

Mi ddywedodd John Beggs QC, sydd yn cynrychioli heddlu Surrey, bod tystion eraill wedi awgrymu bod Cheryl James yn anhapus cyn iddi farw.

"Dw i ddim yn poeni a dweud y gwir. Dyna oedd fy marn i ar y pryd. Doedd ei stâd hi o feddwl ddim yn un o berson oedd eisiau lladd ei hun. Dw i'n eithaf da am farnu cymeriad pobl."

Mae'r cwest yn parhau.